ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบอาคารเอนกประสงค์จักรพงษภูวนารถและเปิดอาคาร USO NET

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย และนายนันทพันธ์ ตะโก ประธานชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพ มอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 200,000 บาท ให้กับดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้มอบอาคารหลังนี้ให้กับน.ส.เสรี ยาอุตย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้เปิดอาคาร USO NET ของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562