+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ ครั้งที่ 13++

วันที่ 5 มกราคม 2562 นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.แม่อ่องสอน เขต 1 เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ใน 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.เมือง อ.ขุนยวม อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย กีฬาที่ทำการแข่งขันได้แก่ วอลเลย์บอลชาย-หญิง ฟุตซอลชาย เซปักตะกร้อทีมชุดชาย เปตองผู้บริหาร เปตองครูชาย-หญิง และเปตองพนักงาน-ลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีความรัก สามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักในการออกกำลังกาย เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในปีนี้สมาคมวิชาชีพครูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รับเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขัน โดยมี นายมานพ คงแก้ว นายกสมาคมวิชาชีพอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน+++ไกรสร  สิงหนาท  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมาแบน  ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน