Nbt Phitsanulok ถ่ายทำรายการ รอบภูมิภาค ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนบ้านวังถ้ำ

21 พฤษภาคม 2564  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้สัมภาษณ์ นายภูผา วัฒนปรีดากุล ผู้ดำเนินรายการ “รอบภูมิภาค” จากสถานีโทรทัศน์ Nbt Phitsanulok ในการถ่ายทำรายการรอบภูมิภาค ตอน การดำเนินการตามมาตรการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยให้สัมภาษณ์ถึงระดับความรุนแรงในการแพร่ระบาด Covid-19 ในจังหวัดอุตรดิตถ์และการนำนโยบายจากต้นสังกัด/จังหวัดอุตรดิตถ์ และมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาในสังกัด ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังถ้ำ และ นางศิรินทร์นภา  แย้งจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้ดำเนินรายการเยี่ยมชมการดำเนินการตามมาตรการระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของโรงเรียนบ้านวังถ้ำ และร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดการถ่ายทำ ซึ่งติดตามรับชมรายการ “รอบภูมิภาค” ตอนการดำเนินการตามมาตรการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการออกอากาศทั่วประเทศ