++แม่ฮ่องสอน เขต 1 สอบสัมภาษณ์ สมรรถนะที่ 1 เพื่อ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขั้นวิกฤต +++

^^^  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ที่จ้างเงินงบประมาณสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบสมรรถนะที่ 2  การสอบสัมภาษณ์   โดยมีนายอนิรุทธ์  สายบุญผาง ผอ.โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ และนางสาวจรัสศรี  คำใส  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ข้าราชการบำนาญ)  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสัมภาษณ์    ณ  สนามสอบห้องประชุม 2   ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 7  มกราคม 2562 ++

//โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  ได้ดำเนินการจัดสอบขึ้น  ซึ่งมีอัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา  คือโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ศกร.ตชด.บ้านน้ำบ่อสะเป่  วิชาเอกปฐมวัย  อัตราจ้าง 15,000 บาท/เดือน

++วิธีการคัดเลือก  โดยการประเมินสมรรถนะที่ 1 ความสามารถทั่วไป  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น.+++ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตั้งแต่เวลา 10.30-11.30 น.++สมรรถนะที่ 2  การสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 7  มกราคม 2562 ++++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน