ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1   กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับกลุ่มจังหวัดที่  11   ซึ่งเข้าประเมินโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561  ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562