สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คลายหนาวสัญจรมอบผ้าห่มให้นักเรียนขาดแคลน

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการให้น้องท้องอิ่ม นอนอุ่น ห่างไกลยาเสพติด ปี 5 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว โดยมีนางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) กล่าวรายงาน, นายวีระ ชาติชำนาญ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวต้อนรับ พร้อมนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอคอนสาร และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว รับผ้าห่มกันหนาวตามโครงการนี้ จำนวน 49 คน

นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เปิดเผยว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีพื้นที่บริการ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเขียว,เกษตรสมบูรณ์,แก้งคร้อ,บ้านแท่น และคอนสาร มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 262 โรง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีความขาดแคลนกว่า 100 โรง โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนักเรียนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนคลายหนาว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดโครงการให้น้องท้องอิ่ม นอนอุ่น ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 และปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดและมีความขาดแคลน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว, โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก, โรงเรียนบ้านหนองแฝก,โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับนักเรียน โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะสัญจรไปมอบผ้าห่มในแต่ละอำเภอในระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ดังนี้ 7 มกราคม 2562 มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว อำเภอคอนสาร 8 มกราคม 2562 มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างเอก อำเภอแก้งคร้อ 9 มกราคม 2562 มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแฝก อำเภอบ้านแท่น 10 มกราคม 2562 มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี อำเภอภูเขียว 10 มกราคม 2562 มอบผ้าห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์