+++รองสุภาพ กาวิ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยขาน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน++

^^^^ นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ราย นางเยาวเรศ  แหวนวัง  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ   ณ  โรงเรียนบ้านห้วยขาน //นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ ธีรธิดา  พรหมาแบน  ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน