โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย รับมอบรถตู้

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบรถตู้โดยสาร Nissan NV350 จาก นางสาวเวธิกา ใจจา ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน ในการนี้ ได้รับโปรดเมตตาจากพระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอำเภอแม่ออน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจิม และลงอักขระเพื่อเป็นสิริมงคล โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดี