สพป.นราธิวาส เขต 3 ถอดบทเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

>>>>>>วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถอดบทเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวยามีละห์ สุกีครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลระแงะ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการนำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิผลได้มากขึ้น ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3