สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 มีบุคลากรทุกกลุ่ม และลูกจ้างในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ และการรณรงค์ไม่ใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกในสำนักงาน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล

งการรายงานผลการดำเนินงานให้กับจังหวัดรับทราบต่อไป