สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สัญจรคลายหนาวให้นักเรียนขาดแคลน ตามโครงการให้น้องท้องอิ่ม นอนอุ่น ห่างไกลยาเสพติด ปี 5 อำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการให้น้องท้องอิ่ม นอนอุ่น ห่างไกลยาเสพติด ปี 5 สัญจรอำเภอแก้งคร้อ ณ โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก โดยมี นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแก้งคร้อ และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้างเอก รับผ้าห่มกันหนาวตามโครงการนี้ จำนวน 37 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนคลายหนาวให้กับนักเรียนในสังกัด และพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไป