สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมฟัง พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๒  ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ประเด็นการประชุมประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู  ส่งถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน  โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ