สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคน TO  BE   NUMBER  ONE  จังหวัดชัยภูมิ ”

นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  1  พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลคน  TO  BE  NUMBER  ONE  จังหวัดชัยภูมิ ”   ในวันพุธที่  9  มกราคม  2562  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ มีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  โดยจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายให้ทุกภาคส่วน    บูรณาการความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ  ทุกวัย  เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  ประกาศเป็นวาระจังหวัดชัยภูมิ  บูรณาการระหว่างหน่วยงานหลักต่าง ๆ ในจังหวัด  และเร่งดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์โครงการ “รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO  BE  NUMBER  ONE  ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด “ เพื่อเข้าสู่การเป็น “จังหวัด  TO  BE  NUMBER  ONE”  ดีเด่นในปี  2562