สพม.ลปลพ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

          15 มิถุนายน 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา โดยมีนายถนอม อุปวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยาและรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับ และรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค 19)

          นอกจากนี้ ได้กำชับให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามมาตรการทางสังคม และให้ความร่วมมือกับมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และทุกคนต่อไป

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน