สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรร พบว่า มีงบประมาณที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย และคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว