สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา

นายกำพล  กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา /ข้าราชการครู/นักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ปลูกป่า ทำโป่งเทียม” โดยพร้อมใจยิงหนังสติ๊กที่ปั้นด้วยเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิดยิงลงไป ณ บริเวณจุถดชมวิวผาแดงเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในสังกัดได้มีความรักและหวงแหนป่าและรรมชาติ และทำโป่งเทียมช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ ทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ  ระหว่างวันที่  7- 8 มกราคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว   ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2

Latest posts by พสุ ขุนหาญ (see all)