สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  Pre  O-NET

วันที่  9  มกราคม  2561   นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน ในการสอบ  Pre  O-NET   ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด