สพม.39 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562 โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมพิธีในครั้งนี้