สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญ เพื่อเตรียมพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายประสิทธิ์ เปรมประยูร ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาสถานะการเงินของชมรมปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี