สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน “TO BE NUMBER ONE”

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE” ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดชัยภูมิ ได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยได้เชิญชวนให้บุคลากรในทุกหน่วยงานในจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ซึ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจะสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE หรือเสื้อโทนสีส้ม ทั้งนี้ อำเภอภูเขียวได้แสดงพลัง มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 บาท