สพป.เลย เขต ๒ ร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจภาคีสัมพันธ์

วันพุธที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐ น. สนามกีฬาโปรช็อกเกอร์ จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำโดย นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้นำบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา”เบญจภาคีสัมพันธ์” ซึ่งเป็นการแข่งขันขันกีฬาของบุคลากรในหน่วยงาน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ๒ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ซึ่งปีนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขันเกมส์ กีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ และเปตอง โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน กีฬาเบญจภาคีสัมพันธ์ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สนับสนุนให้เล่นกีฬาตามที่ตนเองถนัด สร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ขนะรู้อภัย   ที่สำคัญคือสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างบุคลากรทั้ง ๕ หน่วยงาน เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภทได้ทำการส่งมอบธงให้แก่เจ้าภาพ สพป.เลย เขต ๑ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

 

+