สพป.ตาก เขต 1 มอบบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านเพื่อน้อง”

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก พร้อมด้วยนายฉัตรชัย งาเนียม ผอ.โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง คณะครู และประชาชน ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบบ้าน ตามโครงการ“สร้างบ้านเพื่อน้อง”จากนายสำเนาว์ ยิ้มกลั่น ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดตากคอมพิวเตอร์ จ.ตาก เป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัว น.ส.ชนิกานต์ แซ่ลิ้ม นักเรียนชั้นม.3 ร.ร.บ้านชะลาดระฆัง ต.โป่งแดง จ.ตาก

อ.เมือง จ.ตาก ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.