สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง