สพม. ๓๔ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจินตนา พิมพ์ใจมวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรดจำกัด
และได้รับการสัมภาษณ์จากรายการ อาสาหาเรื่อง น่ารู้
ซึ่งออนเเอร์ทางช่อง ๕ ทุกๆวันศุกร์ เวลา ๑๔.๕๕ น.