สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ โครงการ “Gulf Football Camp” ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดและกลุ่มบริษัทกัลฟ์

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ โครงการ “Gulf Football Camp” ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดและกลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย คุณนิธิกานต์ จิตเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์องค์กร บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) และคณะ รวม 4 คน ได้เข้าประเมินและดูสภาพจริงสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านหัน โดยมี นายปรีชา ทัศน์ละไม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะครู,ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

ซึ่งขอรับการสนับสนุนปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐานตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน เป็์นโรงเรียนที่สนับสนุน ส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬานักเรียนและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะกีฬาฟุตบอล ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ “สร้างฝันสู่ฟุตบอลอาชีพ” ในรูปแบบชมรม ชื่อว่า “ชมรม FC บ้านหัน” นักกีฬาฟุตบอลได้เข้าร่วมการแข่งขันและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีโค้ชจิตอาสาจากชุมชน,โรงเรียนและ หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในฐานะนักกีฬาอาชีพในอนาคต