สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สัญจรมอบผ้าห่มกันหนาวโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการให้น้องท้องอิ่ม นอนอุ่น ห่างไกลยาเสพติด ปี 5 ณ โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม โดยมีนางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) กล่าวรายงาน, นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล ผอ.รร.บ้านหนองคูวิทยาคม กล่าวขอบคุณ และมี ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ

ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคมรับมอบผ้าห่ม จำนวน 39 คน นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เปิดเผยว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีพื้นที่บริการ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเขียว,เกษตรสมบูรณ์,แก้งคร้อ,บ้านแท่น และคอนสาร มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 262 โรง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีความขาดแคลนกว่า 100 โรง โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนักเรียนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนคลายหนาว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดโครงการให้น้องท้องอิ่ม นอนอุ่น ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 และปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดและมีความขาดแคลน 5 โรงเรียน 5 อำเภอและสัญจรไปมอบผ้าห่ม ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562

หลังจากนั้น นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวันชนะ นาจมื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ประสบอุบัติเหตุขาหักเนื่องจากเล่นกีฬาฟุตบอล และนางสาวปฑิตา หว้าพิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)ประสบอุบัติเหตุเส้นเอ็นข้อมือฉีกขาดทำให้กล้ามเนื้อมืออ่อนแรง เนื่องจากรถยนต์ชน คนละ 2,000 บาท พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ด้วย