สพป.เลย เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดห้องผ่าตัด

วันศุกร์ที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๗.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลเลย  จังหวัดเลย นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้องผ่าตัด ห้องคลอด “ตึกสายธาร” และอาคารMRI “นฤมิตรคุณา” โรงพยาบาลเลย ซึ่งความเป็นมาของห้องผ่าตัดดังกล่าว โรงพยาบาลได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ สร้างเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๐  ได้จากการระดมทุนโครงการต่าง ๆ  จากงบพัฒนาจังหวัดเลย โครงการร่วมด้วยช่วยเลย “วิ่งโฮมกัน ปั่นเหมิดจังหวัดเพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย” โครงการประมูลสินค้า โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล โครงการสัมผัสเลย “ซีรีย์ ๔ ภู” งานกาล่าไทเลยในเทศกาล ศิลปะดอกไม้ สายหมอกสวนสาธารณะกุดป่อง ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และจากคุณสุรพล  ลิจุติภูมิ อยู่บ้านเลขที่ ๓๙๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   ได้มีจิตศรัทธาบริจาคก่อสร้างอาคารรังสีวินิจฉัยให้บริการคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก มูลค่ารวม ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดห้องผ่าตัด