สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 3 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มกราคม 2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้นสังกัด ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ รวมจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

1 นางสาวฐานมาศ คนหมั่น วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
2 นายชัยวัฒน์ จันทะกี วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม
3 นายพิทยา อินต๊ะกัน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนฮอดพิทยาคม ดูภาพกิจกรรมhttps://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=2066010136807905