ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูบรรใหม่ รอบ 3 จำนวน 22 อัตรา หนุนเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 3 จำนวน 22 คน ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน, วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 7 คน,วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 คน,วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 7 คน,วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน และวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กล่าวให้โอวาทครูผู้ช่วยในการคำนึงถึงสวัสดิภาพตนเองในเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และบ้านพักอาศัยให้มีความปลอดภัย หากตนเองมีความพร้อมแล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้ง ขอให้ครูผู้ช่วยซึ่งเป็นน้ำใหม่ต้องสร้างแรงศรัทธาจากนักเรียน ผู้ปกครอง เป็นแรงสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และอวยพรให้ทุกคนเป็นที่รักของนักเรียน เพื่อนครู และผู้บังคับบัญชา มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การรับราชการครูต่อไป ทั้งนี้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติและสิทธิต่างๆ พร้อมทำหนังสือราชการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต่อไป