เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพของนักเรียน

วันที่ 14 มกราคม 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายสมพงษ์ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พ.อ.กฤษณพงค์ พรหมการัตน์ รองเสนาธิการ มทบ.ที่ 33 และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ภาพ : ศน.อรสา ดีทุ่ง