สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

+++++ วันที่ 13 มกราคม 2562 นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการมาติดตามงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ต.ปางหมู และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต้อนรับ ในการติดตามนโยบายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มชาติพันธ์ด้อยโอกาสทางการศึกษาตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ของ กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ++++ไกรสร  สิงหนาท ภาพ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน