“อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด – 19” ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกองแหะ

“อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด – 19” ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกองแหะ

นายสมบัติ  นาหลวง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบสิ่งอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม จำนวน 120 ขวด ตามโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ (Fix it – จิตอาสา) กิจกรรม “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด – 19” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านกองแหะ และนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และนางกิตติ์สินี  อุปพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564