ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  1   เปิดงานวันเด็ก  ประจำปี  2562

วันที่ 11 มกราคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2562   ณ  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน   ซึ่งมูลนิธิธรรมดี  ได้ดี  โดยพระอาจารย์พินทุ  มหาภิญโญ  ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต  1  ส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและใกล้เคียง  จำนวน 3,000 คน ได้มีโอกาสในการแสดงออกได้รับประสบการณ์ที่ดีงามจากกิจกรรมในงานวันเด็ก  และได้เดินทางต่อไปให้กำลังใจและร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562   ณ  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้  อีกด้วย