สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล  ประจำปี 2562

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ บุคลากร สพป.ชัยภูมิ 1   ร่วมบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล  พิธีถวายช้าง  พิธีวางพวงมาลา และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล  ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 12  มกราคม 2562   ณ  บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล   ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2562   เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวชัยภูมิ  และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ