สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ปี  2562   จังหวัดชัยภูมิ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ    ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2562   “กิจกรรมการแสดงบนเวที  การเล่นเกมส์   การระบายสี” และมอบรางวัลให้แก่เด็ก  ๆ  ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ   ณ   อาคารโรงยิมศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ   ในวันที่ 12  มกราคม  2562