สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562   รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2562  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562   รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พร้อมกันทั่วประเทศ   ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   ก่อนดำเนินการสอบฯ  นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการควบคุม กำกับ ห้องสอบทำความเข้าใจในการดำเนินการสอบ   ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ฯ สาย 1   จำนวน 1,271 คน  รวม 38 ห้องสอบ  แยกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 486 คน  14  ห้องสอบ,และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 48 คน  2 ห้องสอบ และวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา จำนวน 777 คน  22  ห้องสอบ  เวลาสอบพร้อมกันทุกวิชา คือ 09.00-11.00 น.  และจะประกาศผลการสอบ ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 นี้