สพป.ตาก เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ปี 62

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม สพป.ตาก เขต 1 เพื่อวางแผนการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมจะแยกจัดในแต่ละอำเภอ ในการจัดกิจกรรมจะมีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ในภาคเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมวันครู ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน.