+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ +++

^^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติไปเป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านรักไทย  อำเภอเมือง  โดยมีนายสมนึก  อินทนนน์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วย   เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ( พลเอ  โกศล  ประทุมชาติ )    ในคราวเดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อประชุมและรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  ตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 11 – 19  มกราคม 2562+++นรินทร์ ไชยวงศ์  ภาพ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน