อนุบาลอนุบาลลำปลายมาศ จัดทำเตียงสนามมอบให้ รพ.

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นายประหยัด วรงค์ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมงานช่างประจำโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดทำเตียงสนาม เพื่อมอบให้โรงพยาบาล ลำปลายมาศ จำนวน ๙ เตียง ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙  และน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์