สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(TEPE Online)กิจกรรม PLC

วันนี้ (๑๔ มกราคม ๒๕๖๒) นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online กิจกรรม PLC ในหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ระยะเวลาพัฒนา ๖๐ วัน) ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย ประธานหน่วยพัฒนา กรรมการผู้ตรวจผลงาน จำนวน ๓ คน และผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน ๖๑ คน