สพม.39 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีกิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของบุคคลกร เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง และพัฒนางานของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ณ เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์