ร.ร.นาวังศึกษาวิช สพม.19 เปิดตลาดนัดโครงงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชาโครงงานอาชีพ เปิดร้านจำหน่ายสินค้า อาหารและของที่ระลึก ที่นักเรียนผลิตขึ้นเองทุกวันอังคาร ภายในบริเวณโรงเรียน

…………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจากครูชัยวิชิต พรมแพง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จ.หนองบัวลำภู