สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู  ประจำปี  2562   

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2562    ในวันที่ 15  มกราคม 2562  ณ   สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ    เพื่อส่งเสริมความสามัคคี  ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเดินขบวนพาเหรด  จำนวน 1,000 คน และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  กล่าวรายงาน

 

.