สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมปฏิบัติการภาคสนามตรวจเยี่ยมโรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 21  กันยายน 2561  ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า   ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการปฏิบัติการภาคสนามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ของคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  เพื่อศึกษาสภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และการนำผลการทดสอบ ไปวางแผนการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติการฯ  คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ  ซึ่งนายวานิช  การบรรจง ผอ.โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน