สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดงานวันครู   ประจำปี  2562

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   จัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 ณ   หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยมีกิจกรรมทางศาสนา /พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู   โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานในพิธีฯ มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครู ผู้มีผลงานดีเด่น  กล่าวปราศรัยและให้โอวาท   มีนายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  กล่าวรายงาน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมงานฯ จำนวน 1,500 คน