เอกสารประกอบการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และมาตราการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

ตามที่ สพฐ. ได้มีการประชุมทางไกลเมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และมาตราการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน
ในการนี้ สพฐ. ได้รวบรวม ไฟล์นำเสนอ ประกอบการบรรยายของวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/XIo1oiPWzaE