รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2565 รายชื่อตามเอกสารแนบ