วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 สพป.ลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ของอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครู ซึ่งในงาน ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทางพุทธศานา พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์และพบปะเพื่อให้กำลังใจแก่ครูอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอเวียงหน่องล่อง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562