นักเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.เลย เขต ๒ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลศิลปกรรมเด็กนานาชาติ

เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ ๑๒๐  ที่ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ จากการแข่งขันศิลปกรรมเด็กนานาชาติ “๒๐๑๘” International Year of Reef Art and Desing Competition in Hong Kong   ณ  เกาะฮ่องกง ซึ่งคว้ารางวัลที่ ๑-๓  รางวัลที่ ๑ St Class Honours   ผลงานของเด็กหญิงอารียา  เพ็งทำ  รางวัลที่ ๒ rd Class Honours  ผลงานของเด็กหญิงสุนิศา  ดอกไม้ และเด็กหญิงสุธามาศ  ภูสะเทือน  รางวัลที่ ๓ nd Class Honours  ผลงานของเด็กหญิงมยุริญ  ศรีไลละเพ็ชร์  เด็กหญิงธีรดา  เมืองจันทึก  เด็กหญิงมนัสวรรณ  ทาโบราณ และเด็กหญิงศุภัทรสรา  แข็งขัน