+++ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( พลเอก โกศล ประทุมชาติ ) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน +++

^^^  วันนี้  เวลา 11.00 น.  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( พลเอก โกศล ประทุมชาติ ) ในโอกาสที่ท่านมีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อประชุมและรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานการศึกษา

///โดยในวันนี้ ท่านได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน    +++นรินทร์ ไชยวงศ์  ภาพ   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน